Nathalie Zwinkels

  • Gewasbeschermingsspecialist
  • 6 juli 2022

“Digitalisering wordt steeds belangrijker in de tuinbouw en ik ben er trots op dat dit binnen Beekenkamp ook gebeurt! Sinds kort werken we met de app van LetsGrow om het scouten te digitaliseren”.

A

ls gewasbeschermingsspecialist ben je bezig met het ontdekken en voornamelijk het voorkomen van ziekten en plagen. In samenwerking met de teelt collega’s worden er protocollen gemaakt voor het scouten en voor het monitoren van het gewas. Daarnaast is Nathalie een ondersteunende factor voor vertegenwoordigers en klanten. Ook houdt zij nauw contact met ‘de buren’, de omliggende telers bij onze vestigingen om informatie en kennis uit te wisselen. Een ontzettend belangrijke en diverse baan waar zij super trots op is!

Sinds kort werkt de afdeling Beekenkamp Plants Vegetables met de LetsGrow scoutapp. Een aantal maanden geleden is er een werkgroep opgericht met collega’s van de ICT afdeling, de teelt en gewasbescherming om verschillende aanbieders van de app te vergelijken. De pilot is gedraaid op de vestiging in ’s-Gravenzande en wordt op dit moment uitgerold naar de andere Vegetables vestigingen.

Hoe werkt het precies?

Op de vestiging ’s-Gravenzande ontsmetten onze collega’s Yve en Patrick hun telefoon en gaan zij de kas in. Zij openen de LetsGrow app, welke op maat gemaakt is voor Beekenkamp Plants. In iedere afdeling hangen 9 vangplaten. Deze zijn in de app genummerd op pad-pootnummer zodat er geen verwarring kan ontstaan. Zij gaan alle vangplaten in de kas af en vullen in de app hun scout tellingen in. Ook kunnen er opmerkingen worden geplaatst over bijvoorbeeld waarnemingen in het gewas en er kunnen foto’s gedeeld worden. Het scouten op deze manier gebeurt wekelijks.

De scout tellingen worden doorgezet naar de online omgeving op de PC waar Nathalie alle resultaten kan inzien.  De resultaten worden omgezet in grafieken en tabellen waarmee wekelijks in overleg met de telers/scouts een goed afgewogen beslissing genomen kan worden ten aanzien van de gewasbescherming. Dit overleg vindt op een vast moment in de week plaats in de kas zodat de bijbehorende partij altijd nogmaals bekeken wordt.

Het grootste voordeel van deze app is  dat er geen stapels papierwerk meer nodig zijn, alles is digitaal. Een ander voordeel is dat er voorspelbaarheid gecreëerd kan worden op terug kerende situaties. De app en de online omgeving leveren veel waardevolle informatie op waardoor we nog alerter kunnen zijn op de gewasbescherming. Beekenkamp Plants Vegetables krijgt door deze app steeds beter inzicht in wat er aan de hand is en welke bedreigingen er actueel zijn. Door dit inzicht kan er steeds sneller geschakeld worden wat resulteert in een mooie, gezonde planten voor de teler.

Deel op Social Media

Deel uitmaken van de Beekenkamp familie?

Deel uitmaken van de Beekenkamp familie?