Beekenkamp Group gevestigd aan Korte Kruisweg 141, 2676 BS Maasdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Beekenkamp Group
Korte Kruisweg 141
2676 BS  MAASDIJK

T: 31 (0)174 – 526 100
E: info@beekenkamp.nl

Welke gegevens kunnen wij van je verzamelen en verwerken en waarvoor gebruiken wij deze?

Voor het behandelen van een sollicitatie hebben wij persoonsgegevens nodig. Hiervoor verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van jou. Dit zijn contactgegevens zoals, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Maar ook gegevens uit je motivatiebrief of cv, zoals je geboortedatum en informatie over je opleiding en werkervaring. Dezelfde contactgegevens worden verzameld en verwerkt bij het versturen van het contactformulier.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beekenkamp Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, aan de hand van de grondslag ‘toestemming’:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien u hiervoor het contactformulier of sollicitatieformulier heeft ingevuld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beekenkamp Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beekenkamp Group) tussen zit.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Beekenkamp Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens (via het sollicitatie- en contactformulier) maximaal 4 weken. Wij kunnen afhankelijk van het doel van de sollicitatie, in overleg uw gegevens tot maximaal 1 jaar bewaren, maar alleen als wij hiervoor expliciet uw toestemming hebben ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beekenkamp Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beekenkamp Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Beekenkamp Group gebruikt functionele en analytische cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Analytische cookies worden gebruikt om een beeld te krijgen van het gebruik van de website, zodat wij deze indien nodig kunnen verbeteren en beter kunnen aansluiten op uw behoeften. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Deze gegevens worden 24 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beekenkamp Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beekenkamp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Binnen Beekenkamp Group is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming waarborgt de bescherming van uw privacy en die van haar medewerkers. U heeft tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen. Dan kunt u direct contact opnemen met Beekenkamp Group via telefoonnummer: +31 (0)174 – 526 100 en vragen naar ICT-Manager.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beekenkamp Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via info@beekenkamp.nl